top of page

אז איפה השמחה?

- "היא במרחב הפנימי שלך!"
- "קל להגיד, אז איך מוצאים אותה?

נשימה נכונה מעניקה לך כלים לאיזון ולהתבוננות פנימית. להכיר מרחב רב ממדים, המאפשרת לך מודעות והבנה של עקרונות בתהליכי חיים וצמיחה רוחנית.

באמצעות תרגולי נשימה  משיגים מודעות רחבה והכרות של עכבות רגשיות במפגש מותאם אישית המשכלל את יכולתך להגשים יעדים ולחייך לאורך הדרך.
 
רונית: "אני מתבוננת לאחור ורואה איך חיי אינם מושפעים עוד ממצבי-רוח, למדתי לשאול שאלות ולקבל את התשובות מתוכי. למדתי לראות שבתוכי יש ממדים וכל ממד הוא זווית ראייה חכמה על המציאות...."

bottom of page