top of page

אהבה

מה היא אהבה?
חוויה? רגש? מסע? יציבות? תלות? חופש?
למה היא שונה בכל פעם?
למה עבורי היא לא מה שהיא עבורך?
 
בואו נעשה קצת סדר

מפגש עם נורית שני על מה שלא סיפרו לכם עד עתה

bottom of page